Vogelenzang 16
5737EJ Lieshout
+31 (0)499-840501
info@soilconsult.nl

Methode van aanleg

Principe doorsnede van de aanleg methode


pilot-hole boring

mantelbuis trekken

drain halen

drain trekken

mantelbuis verwijderen

Uitleg

De horizontale boringen worden uigevoerd met behulp van een boorinstallatie die gemonteerd is op rupsbanden en zelf in hydraulica en elektriciteit voorziet. De installatie moet zodanig worden opgesteld dat de juiste intrede-hoek kan worden gerealiseerd. Vervolgens wordt de zogenaamde pilot-hole geboord. Hiertoe wordt een boorpijp ingebracht, waarin zich een jet-bit bevindt. Dit is de boorkop waarin (via de boorpijp) boorvloeistof wordt gepompt en die door jet-werking de voorliggende grond wegbreekt. De boorvloeistof wordt teruggepompt naar het punt van intrede en houdt het gemaakte boorgat intact.

Nadat de boorkop bij het uittredepunt weer aan de oppervlakte is gekomen wordt de besturingssectie verwijderd. Vervolgens wordt het boorgat in omgekeerde richting ‘geruimd’, waarbij achtereenvolgens een mantelbuis en een drain door het boorgat wordt getrokken. Nadat de drain is ingebracht kan de mantelbuis worden verwijderd. De drains zijn van roestvrij staal, hetgeen een lange levensduur garandeert.

Terug naar overizicht