Vogelenzang 16
5737EJ Lieshout
+31 (0)499-840501
info@soilconsult.nl

Ontwikkeling van de drains

Bron-ontwikkeling en regenereren van de drains

Ontwikkelen

Een van de belangrijkste voorwaarden voor een goed werkende drain is dat vóór ingebruikname een goede bron-ontwikkeling plaatsvindt. Onder ontwikkeling wordt verstaan het verwijderen van fijne bodembestanddelen (fijn zand, klei, leem) en eventuele boorspoeling uit het filter en zijn directe omgeving.

Principe doorsnede van de ontwikkel-methode

Bron-ontwikkeling heeft tot gevolg dat er rondom de drain een soort zandfilter ontstaat waardoor de toestroming naar de drain sterk verbeterd en er geen fijne deeltjes inspoelen. Er bestaan diverse methoden voor bron-ontwikkeling, veelal gebaseerd op een combinatie van met hoge snelheid spoelen, spuiten en opzuigen van water met speciale apparatuur. Voor het ontwikkelen van vertikale bronnen (waterwinputten) is veel apparatuur en techniek voorhanden; voor horizontale bronnen veel minder omdat deze (zeker in Nederland) veel minder worden toegepast.


Detail spuit- en zuigsectie

Voor de bron-ontwikkeling van de drains in Uden worden de volgende technieken toegepast. Direct na het aanbrengen wordt de drain goed doorgespoelt met water. Vervolgens wordt er met behulp van aan weerszijden van de drain opgestelde haspelwagens een spuit- en zuigeenheid door de drain getrokken. De spuitkop, voorzien van sproeiers, spoelt de drain onder druk schoon en wervelt de formatie rondom de drain op; het zuigapparaat zuigt vervolgens het losgespoten en opgewervelde materiaal op. Gezien de diameter van de drain (4″) en de lengte (> 300 m) heeft Promeco voor dit project een speciaal zuigapparaat ontwikkeld, dat berust op een eductor met venturi-principe (vacuum en pompwerking via een waterstraal).

Regenereren

Als gevolg van biologische processen kunnen de drains na verloop van tijd dichtslibben met biomassa en/of bio-chemische neerslag (“biofouling”). In dat kader dient er ook (preventief) onderhoud aan de drains te worden verricht, het zogenaamde regenereren.


Hiervoor kan dezelfde apparatuur en werkwijze worden gebruikt als bij het ontwikkelen, aangevuld met specifieke hoge-druk apparatuur (wagens, pompen, slangen, nozzle’s), waarmee de rvs-drains met hoge druk kunnen worden schoongespoten.

Camera inspectie van de drains

vóór schoonspuiten
na schoonspuiten

Terug naar overizicht