Vogelenzang 16
5737EJ Lieshout
+31 (0)499-840501
info@soilconsult.nl

Toelichting in situ biorestauratie

Toelichting

Het grondwater onder het centrum van Uden is sterk verontreinigd met ontvettingsmiddelen (vnl. PER), afkomstig van een tweetal voormalige chemische wasserijen. De omvang van de sterke grondwaterverontreiniging
(> I-waarde) bedraagt ca. 9 ha , met een diepte tot 15 à 20 m -mv. In verband met de projectgrootte en de situering (onder stadskern) is gekozen voor een innovatieve saneringstechniek, nl. in-situ biodegradatie m.b.v. een drainagesysteem, aangebracht door horizontaal gestuurde boringen op 6 en 12 m onder de stadskern. De processturing en monitoring vindt plaats m.b.v. telemetrie.
Door de gekozen techniek wordt verdrogings- en ‘dunwater’-problematiek voorkomen en blijft de overlast voor de bevolking beperkt.
In opdracht van de provincie Noord-Brabant heeft Promeco op dit project bodemonderzoek uitgevoerd, plannen ontworpen en bestekken gemaakt. Promeco is tevens verantwoordelijk voor het projectmanagement (directievoering, dagelijks toezicht en milieukundige begeleiding).

Gehanteerde technieken

  • rvs-drainage/infiltratiesysteem d.m.v. horizontaal gestuurd boren (HDD)
  • anaërobe dehalogenering d.m.v. in-situ biostimulatie
  • processturing en monitoring m.b.v. telemetrie en on-line metingen

Betrokken partijen

Opdrachtgever : Provincie Noord-Brabant
Directie : Promeco BV
Aannemers :

  • boringen/drainage : v.Helvoirt Boormij. BV
  • biorestauratie : Mourik
  • telemetrie : Volker installatiegroep

Projectgegevens Uden centrum

Verontreiniging : VOCl (PER) in grondwater
Omvang (> I-waarde) : 9 ha.; diepte 20 m
Tijdsduur sanering : 5 jaar
Projectkosten : ca. 7 miljoen gulden

Terug naar overizicht