Vogelenzang 16
5737EJ Lieshout
+31 (0)499-840501
info@soilconsult.nl

Advies

Advies

Bodemverontreiniging en bodemsanering zijn veel omvattende begrippen. Het is een combinatie van chemie, grond, water en omgeving c.q. beleving en kan een heel scala aan onderwerpen omvatten, zoals onderzoek, aanpak, inzet van technieken, milieukundige begeleiding, planning, kosten, aanbesteding, communicatie, veiligheid- en gezondheidsrisico’s, vergunningen en procedures. Als u te maken krijgt met dit onderwerp is een goed en gedegen advies essentieel voor de omgang en aanpak van het probleem. Wij willen u graag met raad en daad bijstaan en kunnen u bij dit vraagstuk compleet ontzorgen.

SoilConsult kan u ondersteunen met:

 • bodemverontreiniging
 • bodemsanering
 • second opnion
 • risicobeoordeling
 • kostenramingen
 • tenders / aanbestedingen
 • grondreiniging
 • waterzuivering
 • kleinschalig baggeren
 • slibontwatering
 • Geotube –toepassingen
 • slurrycalculaties