Vogelenzang 16
5737EJ Lieshout
+31 (0)499-840501
info@soilconsult.nl

Plan & ontwerp

Plan & ontwerp

Voordat een project kan worden uitgevoerd moet er eerst een gedegen plan worden gemaakt waarin eisen en wensen worden vastgelegd en waarin, na afweging van mogelijke opties, de voorkeursvariant wordt uitgewerkt. In dit stadium worden slimme oplossingen bedacht die leiden tot een robuust en duurzaam ontwerp. We beschrijven het proces, de uitvoeringswijze, de kosten, de organisatie en de uiteindelijke planning.

We maken voor u een compleet technisch ontwerp en bijbehorende bestekken. Op basis van kennis en ervaring denken we actief met u mee over de mogelijkheden om uw plannen te optimaliseren. Het maken van het juiste plan en ontwerp is maatwerk.

SoilConsult kan u ondersteunen met:

 • saneringsonderzoek
 • saneringsplan
 • Plan van Aanpak (EMVI)
 • Baggerplan
 • V&G-plan
 • Omgevingsplan

  In het omgevingsplan worden eerst de gevoelige objecten en bestemmingen in de omgeving van de verontreinigde locatie geïnventariseerd en wordt beschreven welke invloed bodemverontreinging en -sanering kunnen hebben op de omgeving. Op basis hiervan worden preventieve maatregelen beschreven, die in de planfase worden genomen om hinder en overlast te minimaliseren. Voor onvoorziene omstandigheden wordt ook alvast aangegeven welke aanvullende maatregelen eventueel genomen kunnen worden tijdens de uitvoering van het werk. 

   

  Wij maken voor u een inzichtelijk Omgevingsplan waarin alle kernwaarden van uw project worden ondergebracht. Met een duidelijke communicatieboodschap en de hierop afgestemde communicatiemiddelen.

 • Communicatieplan

  Bodemverontreiniging en bodemsanering kunnen een grote impact hebben op de omgeving. Communiceren over bodemverontreiniging of saneringsmaatregelen is daarom erg belangrijk voor het wegnemen van onrust en voor het creëren van begrip en acceptatie. 

   

  Wij maken voor u een inzichtelijk communicatieplan waarin alle kernwaarden van uw project worden ondergebracht. Met een duidelijke communicatieboodschap en de hierop afgestemde communicatiemiddelen.

 • Presentaties
 • Vergunningen

  Wij adviseren en begeleiden u bij de aanvraag van vergunningen en meldingen in het kader van de Wabo, Milieuvergunning, Waterwet, Besluit lozingen buiten inrichtingen, Besluit Bodemkwaliteit, Activiteitenbesluit etc. We zoeken voor u uit wat voor vergunningen en meldingen in uw situatie exact nodig zijn. We denken actief met u mee en zorgen voor de benodigde gegevens. Dit resulteert in een overzichtelijke en volledige aanvraag en voorkomt onnodige vertraging door incomplete vergunningsaanvragen.

 • Kostenramingen

  Wij maken voor u inzichtelijke kostenramingen. Dat kan op basis van een grove schatting als we aan het begin van een initiatief staan. Maar wij maken ook een gedetailleerde directiebegroting voor de contractvorming. We denken vanaf het ontwerpproces actief met u mee over het optimaliseren van uw plannen en het behalen van een optimaal financieel resultaat. Zijn we aanbeland in de contractfase, dan controleren we de aannemersbegroting en voeren indien nodig prijsonderhandelingen met de ondernemer. We werken efficiënt, overzichtelijk en met uw doel voor ogen.