Vogelenzang 16
5737EJ Lieshout
+31 (0)499-840501
info@soilconsult.nl

Producten

Producten:

 • Bodem- en milieuadvies
 • Onderzoek (bodemonderzoek, saneringsonderzoek, reinigingsonderzoek, slib- en flocculantonderzoek, hydrologisch onderzoek, haalbaarheidsonderzoek e.d.)
 • Plan en ontwerp
 • Bestek (RAW), Vraagspecificatie / Programma van Eisen (UAV-GC)
 • Projectmanagement, directievoering
 • milieukundige begeleiding, monitoring en nazorg
 • Saneringstechnieken (grond, water, in-situ, waterbodem)
 • Reinigingstechnieken (wet-screening, hydrocyclonage, scrubbing, flotatie)
 • Waterzuivering (grondwater, afvalwater)
 • Ontwateringstechnieken (slib en baggerspecie)
 • Ontwerp en dimensionering Geotube® toepassingen
 • Advies en begeleiding bij flocculant / polymeer aanmaak en dosering
 • Slurrycalculaties (natte reiniging, baggerwerken)
 • Vergunningen / meldingen
 • Kwaliteitszorg (ISO 9001, BRL’s SIKB)