Vogelenzang 16
5737EJ Lieshout
+31 (0)499-840501
info@soilconsult.nl

Realisatie

Realisatie

Na plan en ontwerp volgt de realisatiefase. In de voorbereiding hierop worden marktpartijen benaderd voor de uitvoering van het werk. Veelal op basis van aanbesteding. Er wordt een bestek (RAW) opgesteld of een Programma van Eisen met een Vraagspecificatie (geïntegreerde contracten). Inschrijvers maken o.b.v. bestek of vraagspecificatie een Plan van Aanpak waaraan de EMVI-criteria worden getoetst. De inschrijvingen moeten worden beoordeeld op prijs en kwaliteit, waarna een gunningsadvies kan worden opgesteld. Na gunning moet het werk worden gepland en uitgevoerd. Er moeten vergunningen worden aangevraagd of meldingen worden verricht. En er moet toezicht worden uitgevoerd op naleving van de contractstukken (directievoering).
Wij kunnen u o.b.v. onze kennis en ervaring in dit traject begeleiden en ontzorgen, zowel aan de kant van de opdrachtgever als aan de kant van de opdrachtnemer.

SoilConsult kan u ondersteunen met:

 • Plan van Aanpak (EMVI)
 • Programma van Eisen
 • Vraagspecificatie
 • Bestek (RAW)
 • Planning
 • Vergunningen

  Wij adviseren en begeleiden u bij de aanvraag van vergunningen en meldingen in het kader van de Wabo, Milieuvergunning, Waterwet, Besluit lozingen buiten inrichtingen, Besluit Bodemkwaliteit, Activiteitenbesluit etc. We zoeken voor u uit wat voor vergunningen en meldingen in uw situatie exact nodig zijn. We denken actief met u mee en zorgen voor de benodigde gegevens. Dit resulteert in een overzichtelijke en volledige aanvraag en voorkomt onnodige vertraging door incomplete vergunningsaanvragen.

 • Kostenramingen

  Wij maken voor u inzichtelijke kostenramingen. Dat kan op basis van een grove schatting als we aan het begin van een initiatief staan. Maar wij maken ook een gedetailleerde directiebegroting voor de contractvorming. We denken vanaf het ontwerpproces actief met u mee over het optimaliseren van uw plannen en het behalen van een optimaal financieel resultaat. Zijn we aanbeland in de contractfase, dan controleren we de aannemersbegroting en voeren indien nodig prijsonderhandelingen met de ondernemer. We werken efficiënt, overzichtelijk en met uw doel voor ogen.

 • Risico-analyse
 • Aanbesteding

  Veel projecten en diensten worden aanbesteed. Wij zorgen met onze inhoudelijke kennis voor begeleiding in aanbestedingstrajecten en onderhandelingsfasen. Voor overheden maar ook adviserend voor marktpartijen. Wij vertalen uw ambities naar werkbare contractstukken, zodat we op heldere wijze komen tot een haalbare realisatie.

 • Directievoering

  Wij zijn de ogen en de oren van de opdrachtgever. Met oog voor kwaliteit, techniek, efficiency en kosten bewaken wij de uitvoering van bodemgerelateerde projecten en zorgen voor de complete projectadministratie. U bent de opdrachtgever, wij leiden alles in goede banen.1