Vogelenzang 16
5737EJ Lieshout
+31 (0)499-840501
info@soilconsult.nl

Producten & diensten

Aannemers

Projectontwikkelaars / bedrijven / industrie

Gemeenten, provincies en waterschappen

Aannemers

Advisering bij tenders / aanbestedingen:

 • uitwerken onderzoeksstrategieën (bodemonderzoek, analyses)
 • opstellen plannen / rapportages:
  • stappenplan
  • uitvoeringsplan / plan van aanpak
  • saneringsplan, monitoringsplan, nazorgplan
  • baggerplan
  • omgevingsplan, communicatieplan
  • V&G-plan
 • risicoanalyse / risicomanagement
 • kostenramingen / begrotingen
 • planning
 • vergunningen / meldingen:
  • Wet bodembescherming (Saneringsplan, BUS-melding e.d.)
  • Besluit Bodemkwaliteit (Bbk)
  • Omgevingsvergunning / Wabo
  • Waterwet
  • Activiteitenbesluit

Voorbereiden en begeleiden uitvoering

 • opstellen plannen / rapportages:
  • uitvoeringsplan / plan van aanpak
  • saneringsplan, monitoringsplan, nazorgplan
  • baggerplan
  • omgevingsplan, communicatieplan
  • V&G-plan
 • Bestek (RAW), Vraagspecificatie / Programma van Eisen (UAV-GC)
 • werkvoorbereiding, projectleiding, projectadministratie
 • milieukundige begeleiding
 • kwaliteitszorg (ondersteuning bij ISO 9001, BRL’s SIKB)

Grondreiniging, bagger- en slibverwerking

 • Advies en begeleiding bij grond-/grondwaterreiniging
 • Advies en begeleiding bij bagger- en slibverwerking
 • Advies en begeleiding bij Geotube® toepassingen
 • Advies en begeleiding bij flocculant / polymeer aanmaak en dosering

Projectontwikkelaars / bedrijven / industrie

Bodemvraagstukken

 • Risico-beoordeling
 • Aanvragen en beoordelen offertes voor onderzoek en uitvoering
 • Voorbereiden en (laten) uitvoeren van bodemonderzoek
 • Spoedlocaties: Advies, onderzoek en aanpak

Ontwikkeling van locaties

 • Risicoanalyse
 • opstellen plannen / rapportages:
  • stappenplan
  • uitvoeringsplan / plan van aanpak
  • saneringsplan, monitoringsplan, nazorgplan
  • baggerplan
  • omgevingsplan, communicatieplan
  • V&G-plan
 • Bestek (RAW), Vraagspecificatie / Programma van Eisen (UAV-GC)
 • Aanvragen vergunningen / meldingen:
  • Wet bodembescherming (Saneringsplan, BUS-melding e.d.)
  • Besluit Bodemkwaliteit (Bbk)
  • Omgevingsvergunning / Wabo
  • Waterwet
  • Activiteitenbesluit
 • Opstellen en beheren contractdocumenten (UAV, UAV-GC)
 • Begeleiding aanbesteding en gunning
 • Opstellen / bewaken planning
 • Opstellen en/of beoordelen kostenramingen, begrotingen
 • Kostenbewaking
 • Milieukundige begeleiding, projectleiding
 • Projectmanagement, directievoering, projectadministratie
 • Kwaliteitszorg (bewaking ISO 9001, BRL’s SIKB)

Gemeenten, provincies en waterschappen

 • Bodem- en milieuadvies
 • Bodemonderzoeken (land- en waterbodems)
  • uitwerken / beoordelen onderzoeksstrategieën
  • aanvragen en beoordelen offertes
  • (laten) uitvoeren van bodemonderzoek
  • beoordelen bodemonderzoeken
 • Plan en ontwerp
 • Opstellen / beoordelen saneringsplannen, monitoringsplan, nazorgplan
 • Opstellen / beoordelen baggerplan
 • opstellen Omgevingsplan en Communicatieplan
 • Aanvragen vergunningen / meldingen:
  • Wet bodembescherming (Saneringsplan, BUS-melding e.d.)
  • Besluit Bodemkwaliteit (Bbk)
  • Omgevingsvergunning / Wabo
  • Waterwet
  • Activiteitenbesluit
 • Uitvoeringsfase van projecten
  • Bestek (RAW), Vraagspecificatie / Programma van Eisen (UAV-GC)
  • Opstellen en beheren contractdocumenten (UAV, UAV-GC)
  • Begeleiding aanbesteding en gunning
  • Opstellen en/of beoordelen kostenramingen, begrotingen
  • Projectmanagement, directievoering, projectadministratie
  • Opstellen / bewaken planning
  • Kostenbewaking
  • Kwaliteitszorg (bewaking ISO 9001, BRL’s SIKB)