Vogelenzang 16
5737EJ Lieshout
+31 (0)499-840501
info@soilconsult.nl

Baggeren Groot-Malpieven

Project Detail

SoilConsult heeft, in opdracht van Bosgroep Zuid Nederland, het baggeren van het Groot-Malpieven voorbereid, dat gelegen is in het natuurgebied De Malpie, ten zuiden van Valkenswaard.

De waterbodem is sterk verontreinigd met cadmium en zink. Het baggerwerk wordt uitgevoerd in het kader van natuurherstel.

De advieswerkzaamheden omvatten het gehele trajact van onderzoek, plan, bestek, inschrijvingsleidraad met EMVI-aspecten, aanbesteding, vergunningen en directievoering. De baggerwerkzaamheden zijn gestart in oktober en zijn eind januari 2018 gereed.