Vogelenzang 16
5737EJ Lieshout
+31 (0)499-840501
info@soilconsult.nl

klimaatadaptieve drainage t.b.v. sub-irrigatie

Project Detail

Medio 2017 heeft de coöperatie Boer Bier Water in het kader van het Europese Interreg-project  F2AGRI een aanbesteding gehouden voor de aanleg van regelbare drainage t.b.v. sub-irrigatie. Op basis van de beste prijs / kwaliteitverhouding (EMVI) kwam de combinatie gebr. Emonds / Promeco als winnaar uit de bus, met een nagenoeg max. score van 98%. De advieswerkzaamheden van SoilConsult binnen deze winnende combinatie omvatten het opstellen van het Plan van Aanpak, bodemadvies en projectcoördinatie.

Boer Bier Water (http://www.boerbierwater.nl) is een samenwerking tussen lokale boeren en tuinders, Bavaria, ZLTO, gemeente Laarbeek, Waterschap Aa & Maas, Agrifirm en de Rabobank. Het doel van dit project is om het gezuiverde spoelwater (effluent) uit de brouwerij van Bavaria optimaal te hergebruiken door infiltratie in peilgestuurde drainagestelsels (sub-irrigatie) op de percelen van lokale agrariërs.

F2AGRI staat voor ‘effluent to agriculture’ en beoogt technische maatregelen te realiseren om duurzaam hergebruik van industrieel effluent (gezuiverd afvalwater) in de land- en tuinbouw mogelijk te maken. Zo wordt op een vernieuwende wijze geanticipeerd op de klimaatverandering en zal de agrarische sector veerkrachtig worden voor toekomstige wateruitdagingen.

(https://www.europaomdehoek.nl/projecten/f2agri-effluent-to-agriculture).