Vogelenzang 16
5737EJ Lieshout
+31 (0)499-840501
info@soilconsult.nl

Onderzoek en aanpak spoedlocaties

Spoedlocaties Bodemsanering
Spoedlocaties Bodemsanering

Project Detail

Een ernstige bodemverontreiniging, die vóór 1987 is veroorzaakt, wordt een spoedlocatie genoemd wanneer er bij het huidige gebruik onaanvaardbare risico’s voor de mens of het milieu aanwezig zijn. Er moeten dan maatregelen genomen worden om deze risico’s weg te nemen. De voorbereiding en uitvoering van de saneringstrajecten kunnen maanden tot vele jaren duren. De doelstelling van de aanpak spoedlocaties is dat aan het eind van de convenantsperiode alle gevallen van ernstige bodemverontreiniging met onaanvaardbare humane, ecologische of verpreidingsrisico’s (spoedlocaties) zijn gesaneerd of dat de risico’s in ieder geval beheerst zijn.

SoilConsult voert op een aantal spoedlocaties in Mierlo en Beek en Donk, in opdracht van bedrijven uit de metaal- en textielindustrie, bodemonderzoek uit en stelt saneringsplannen op voor de aanpak van omvangrijke grondwaterverontreinigingen met vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl’s).