Vogelenzang 16
5737EJ Lieshout
+31 (0)499-840501
info@soilconsult.nl

Waterwingebied de Klotputten Eindhoven

natuurontwikkeling in waterwingebied de klotputten
natuurontwikkeling in waterwingebied de klotputten
natuurontwikkeling in waterwingebied de klotputten

Project Detail

Noordoostelijk van knooppunt De Hogt (A2 / A67) bij Eindhoven, ligt het waterwingebied De Klotputten. Brabant Water werkt samen met andere partijen (o.a. provincie, gemeenten, waterschap en Natuurmonumenten) aan het herstel van het oorspronkelijke beekdallandschap van de Dommel.

SoilConsult heeft, in opdracht van Brabant Water en Bosgroep Zuid Nederland, het RAW-bestek gemaakt en voert directie over het werk. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit grondwerken (afplaggen en maaiveldverlaging tbv vernatting) en het treffen van hydrologische maatregelen (dempen /verondiepen van sloten, verwijderen duikers, aanbrengen stuwtjes).

Over een oppervlakte van ± 15 ha wordt ca 30.000 m3 bovengrond ontgraven, waarvan ca 25.000 m3 wordt afgevoerd voor hergebruik elders en ca 5.000 m3 op locatie wordt gebruikt voor het dempen / verondiepen van watergangen.

De werkzaamheden worden in het eerste kwartaal van 2022 uitgevoerd door Van Berkel Landschap en Infra BV uit Schijndel, onder archeologische en ecologische begeleiding.